Kata Depan, Kata Ganti, Penulisan Dan Contohnya

Berikut adalah pembahasan tentang: Kata ganti, penulisan kata ganti, kata depan, penulisan kata depan, contoh kata ganti, contoh kata depan, contoh kalimat kata ganti, kata depan di, kata depan ke, kata depan dari.

Kata Ganti -ku-, kau-, -mu, dan -nya

Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya; -ku-, -mu, dan -nya
ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya.

Misalnya:
Apa yang kumiliki boleh kaumabil.
Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan.

Kata Depan di, ke, dan dari

Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam
gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada.


Misalnya:

 • Kain itu terletak di dalam lemari.
 • Bermalam sajalah di sini.
 • Di mana Siti sekarang?
 • Mereka ada di rumah.
 • Ia ikut terjun di tengah kancah perjuangan.
 • Ke mana saja ia selama ini?
 • Kita perlu berpikir sepuluh tahun ke depan.
 • Mari kita berangkat ke pasar.
 • Saya pergi ke sana-sini mencarinya.
 • Ia datang dari Surabaya kemarin.
 • Catatan:
 • Kata-kata yang dicetak miring di bawah ini dtulis serangkai.
 • Si Amin lebih tua daripada si Ahmad.
 • Kami percaya sepenuhnya kepadanya.
 • Kesampingkan saja persoalan yang tidak penting itu.
 • Ia masuk, lalu keluar lagi.
 • Surat perintah itu dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1966.
 • Bawa kemari gambar itu.
 • Kemarikan buku itu.
 • Semua orang terkemuka di desa hadir dalam kenduri itu.