Penghantar Arus Listrik, Macam-macam Penghantar Arus Listrik dan Hukum kirchhoff

Berikut adalah pembahasan tentang: Daya hantar arus listrik, bahan penghantar listrik, konduktor, isolator, semikonduktor, contoh konduktor, contoh isolator, contoh semi konduktor, hukum kirchhoff, bunyi hukum kirchhoff, rumus hukum kirchhoff.

DAYA HANTAR ARUS LISTRIK SUATU ZAT

Daya hantar arus listrik suatu zat adalah kemampuan zat itu untuk menghantarkan arus listrik.
Dilihat dari konduktifitas listriknya, zat atau bahan
dibagi menjadi 3 jenis.
  1. Bahan konduktor: bahan yang mudah menghantarkan arus listrik. Contoh: perak, aluminium, dan tembaga.
  2. Bahan isolator: bahan yang sukar menghantarkan arus listrik. Contoh: karet, plastik, dan kayu.
  3. Bahan semikonduktor: bahan yang dapat bertingkah laku kadang–kadang seperti konduktor dan kadang–kadang seperti isolator. Contoh: germanium dan silikon

D. HUKUM KIRCHHOFF

Hukum Kirchhoff berbunyi:
“Jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut.“ 

Secara matematis: